Project Evidence Based Nursing

1. Aanbevelingen voor goede verpleegkundige praktijkvoering

2. Onderzoek over:

De mening van thuisverpleegkundigen over e-learning.

  

Project dat ondersteund werd door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid , Mevr. L. Onkelinx en gesubsidieerd werd door de FOD Volksgezondheid, Directoraat Generaal Gezondheidszorg.